Линия на летище Пекин на метрото

Първи и последен влак на летищната линия

име на цията Да се До летището
Първият влак Последен влак Първият влак Последен влак
Донг Джи Мен - - 6 часа 22:30ч
Сан Юан Цяо 6:52 23:27 6:04 22:34 ч
Терминал 1 на Пекин
Столично летище
6:21 22:51 - -
Терминал 1 на Пекин
Столично летище
6:35 23:10 - -

Летище Пекин Столично

Карта на пекинското метро